Modernizacja zasilania 3 suwnic kontenerowych typu Metalna na Terminalu Kontenerowym w Małaszewiczach dla PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i montaż szynoprzewodu firmy STEMMANN POLSKA o prądzie znamionowym 860A i długość 600m wraz z odbiorem w TDT.