W ramach świadczonych usług oferujemy kompleksowe wykonawstwo zleceń związanych z dziedzinami:

Instalacje elektroenergetyczne
Pomiary
Dzierżawa Stacji SN/nn
Usługi miniładowarką
Linie napowietrzne i kablowe
Automatyka przemysłowa
Systemy SSWiN, CCTV, SSP