Montaż instalcji elektrycznych oraz sterowania stacji wentylatorów głównych S1.3 dla ABB Sp. z o.o.

Zakres prac na czynnych obiektach obejmował:

  • montaż rozdzielni 6kV (8 pól ZS-1),
  • montaż rozdzielni nn, potrzeb własnych i prądu stałego,
  • wykonanie sieci światłowodowej i teletechnicznej,
  • wykonanie linii kablowych i sterowniczych,
  • wykonanie prac pomiarowych i rozruchowych.