INFORMACJE O FIRMIE

Firma DOLMAX powstała w 1989 roku. Jesteśmy wykonawcą usług w zakresie projektowania i montażu instalacji energetycznych, elektrycznych i niskoprądowych.

Jesteśmy wykonawcą usług w zakresie projektowania i montażu instalacji energetycznych nn, SN i WN, elektrycznych oraz niskoprądowych. Specjalizujemy się w pracach pomiarowych, sprawdzaniu nastaw zabezpieczeń, okresowych pomiarach transformatorów, kabli, silników, instalacji, baterii kondensatorów, aparatury rozdzielniczej, natężenia oświetlenia oraz napięć rażenia. Wykonujemy także próby pomontażowe urządzeń elektrycznych. Dysponujemy zapleczem technicznym z warsztatem montażu prefabrykatów i szaf sterowniczo-rozdzielczych. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pracowników z uprawnieniami SEP bez ograniczeń napięcia w zakresie prac montażowych i kontrolno-pomiarowych.