„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Zakup nowego urządzenia do testowania transformatorów mająca na celu zakup systemu pomiarowego transformatorów i urządzeń stacyjnych oraz zatrudnienie 2 pracowników celem zwiększenia zysku firmy P.W. " DOLMAX " DOLECKI JANUSZ, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach realizacji powyższej operacji zostało zakupione urządzenie do testowania transformatorów i urządzeń stacyjnych.

Kwota wydatków całkowitych: 380 808,00 zł

Kwota pomocy: 209 160,00 zł